Live-Fun.com is an incredible choice that is here to put you in front of the most beautiful and amazing porn videos that are just waiting to be played. It doesn't matter if you like them lesbian, big black cocks, or anything else, Live-Fun.com has it all and more! Naked Desire: A Petite Indian In Body Stockings Gets Fucked Hard You can even play with custom playlists that have been curated by you as their only fan on this amazing website. Have fun and come over and visit us here on Live-Fun.com!
18Tube.tv is a free hosting service for porn videos. You can create your verified user account to upload porn videos to our website in several different formats. Every porn video you upload will be processed in up to 5 working days. You can also use our embed code to share our porn videos on other websites. On 18Tube.tv you'll also find exclusive porn productions shot by ourselves. www.18tube.tv Surf around each of our categorized sex sections and choose your favorite one: amateur porn videos, anal, big ass, blonde, brunette, etc. You will also find gay porn and transsexual porn videos in their corresponding sections on our website. Watching porn videos is completely free!
Xnxx.com is an amazing porn website, and the good thing is, you can explore it without spending a lot of money. The videos here are all free, so you can watch them all whenever you want. The site offers so many genres of porn that it's hard to narrow down your choices, but if you're looking for some anal action, lesbian action, or something else, Xnxx.com will have you covered. And since every video is updated hourly, you can be sure to see the best of new content all the time. xnxx.com With so many videos to choose from, it's hard to go wrong here, but there are still so many more to find. Be sure to check it out and enjoy every second of what this expertly designed website has to offer.
Từ 5C trong teamwork đến các hoạt động teambuilding

Từ 5C trong teamwork đến các hoạt động teambuilding

Làm việc theo nhóm nói chung là một phần quan trọng của bất kỳ doanh nghiệp
nào, vì các đồng nghiệp phải làm việc tốt với nhau, cố gắng hết sức trong mọi
hoàn cảnh. Một dự án thành công trong bất kỳ tổ chức nào luôn là kết quả của
tinh thần đồng đội tuyệt vời và sự phối hợp nhóm có khả năng. Nhiều phẩm chất
phải được thấm nhuần vào các đội để làm cho họ mạnh mẽ hơn về hiệu suất và
chất lượng. Vì vậy, dưới đây chúng tôi đã đề cập đến một số phẩm chất tạo nên
một đội mạnh có thể được phân loại theo 5 C, đó là:
5C CẦN THIẾT ĐỂ XÂY DỰNG ĐỘI NHÓM TỐT:

• Control (Kiểm soát):
Người quản lý nhóm thực hiện loại kiểm soát nào đối với các thành viên trong
nhóm và loại thẩm quyền nào để xác định sức mạnh của nhóm? Đánh giá từng
thành viên trong nhóm để hiểu phong cách làm việc, tác phong công việc của họ
và căn cứ vào kết quả đạt được tốt mà phân công trách nhiệm, quyền hạn đi
kèm. Cố gắng kiểm soát quá nhiều có thể khiến các thành viên trong nhóm kém
sáng tạo và đổi mới, điều này sẽ ảnh hưởng đến năng suất của họ về lâu dài. Vì
vậy, hãy chỉ định cho họ lượng thẩm quyền phù hợp để nhóm đủ mạnh để đưa
ra các quyết định quan trọng khi được yêu cầu và học cách trở nên có trách
nhiệm hơn và mạnh mẽ hơn.

• Commitment (Sự cam kết):
Cam kết làm việc là rất quan trọng để làm cho bất kỳ dự án thành công. Vì vậy,
trách nhiệm của quản lý là động viên và thấm nhuần sự cam kết trong nhân
viên. Sự cống hiến cho công việc làm cho nhân viên có trách nhiệm hơn, dẫn
đến việc hình thành các nhóm mạnh hơn cam kết đạt được thành công.

• Clear Expectation (Kỳ vọng rõ ràng):
Trong bất kỳ tổ chức nào, mọi thành viên trong nhóm của các bộ phận khác
nhau phải rõ ràng về những gì được mong đợi từ anh ấy/cô ấy. Thiếu rõ ràng là
một trong những lý do chính khiến các đội thất bại. Sự rõ ràng của những kỳ
vọng mang lại cho họ phương hướng mà họ nên làm việc. Khi mỗi thành viên
hiểu rõ trách nhiệm của mình, sẽ có ít xung đột hơn và mọi người sẽ làm việc
một cách khách quan để đạt được các mục tiêu cá nhân của họ, những mục tiêu
này sau đó sẽ được hợp nhất để đạt được các mục tiêu cuối cùng của dự án.

• Communication (Liên lạc):
Giao tiếp hiệu quả giữa các thành viên trong nhóm là rất quan trọng. Thiếu giao
tiếp thường dẫn đến sự hiểu lầm về mọi thứ và cuối cùng là hiệu suất kém và
kết quả tồi tệ hơn. Điều quan trọng là đảm bảo rằng hiệu suất của nhóm không
bị ảnh hưởng do thiếu giao tiếp. Các kênh liên lạc phải được xác định rõ ràng để
không xảy ra bất kỳ sự hiểu nhầm nào.

• Co- operation (Sự hợp tác):
Hợp tác và phối hợp giữa các thành viên trong nhóm không thể bỏ qua nếu bạn
đang muốn xây dựng một nhóm mạnh. Các thành viên trong nhóm cũng cần
phải hiểu phong cách làm việc của nhau và gắn bó với nhau. Hơn nữa, mọi
người nên thoải mái khi làm việc với nhau. Khi ý thức làm việc theo nhóm ổn
định, họ sẽ dễ dàng đối mặt với thử thách và thành công với tư cách là một
nhóm.

Tạo ra một đội mạnh không phải là điều dễ dàng. Đó là về cách quản lý tạo ra
một môi trường thuận lợi cho mọi người từ những giai đoạn khác nhau của cuộc
sống đến với nhau và hình thành mối quan hệ bền chặt. Chỉ khi cảm giác của
đội được thấm nhuần trong những người này, một đội mạnh sẽ hình thành và nó
chắc chắn sẽ chịu trách nhiệm cho một tổ chức đáng tin cậy.

Trên thực tế, mặc dù 5C đã nêu là các nguyên tắc để xây dựng đội nhóm hiệu
quả, làm sao để đưa 5C vào hoạt động thực tế mới là một vấn đề. Bây giờ các
hoạt động ngoại khóa Teambuilding được tổ chức như một liều dẫn tự nhiên để
thực hiện 5C nhất. Bởi trong các trò chơi được lên kịch bản hoàn hảo trong
teambuilding đều phải vận dụng 5C mới có thể giải quyết được. Hoạt động
teambuilding có thể xem như một không gian công sở thu nhỏ và các thử thách
trong chuỗi hoạt động này phải vận dụng được 5C giữa các thành viên với nhau
mới có thể giải quyết được. Điều này sẽ giúp các cá nhân quen dần với cách làm
việc và tính tình của đồng đội nhằm thực hiện 5C sao cho phù hợp.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *